Drenaj kitine rehberlik

  • Cerrahi duruma göre uygulanabilir drenaj borusunu seçin ve kılavuz iğnesini ve drenaj borusunu cerrahi insizyona yerleştirin.
  • İğneyi 3 cm uzakta cerrahi insizyondan uzaklaştırın ve cerrahi insizyonun iyileşmesine müdahale etmemek ve yaranın gerginlik olmadan iyileşmesini sağlamak için dışa doğru yönlendirin.
  • Kılavuz iğnenin ardından drenaj tüpünü birkaç santimetre keser
  • Drenaj borusunu sabitleyin ve ekstübasyon sırasında gözlemlenmeyi kolaylaştırmak için eğik bir açıda kesilebilen drenaj borusunun uygun uzunluğunu kesin.
  • Cerrahi insizyon katmanını katmanla kapatın ve drenaj tüpüne bağlanmak için uygun bir drenaj kabı seçin.
  • Gazı drenaj damarından havalandırma deliği boyunca çıkarın, havalandırma deliğinin kapağını bükün ve drenaj tüpünü drenaj kabının bağlantısına sıkın.