Guide till dräneringspaketet

  • Välj det aktuella dräneringsröret enligt den kirurgiska situationen och placera styrnålen och dräneringsröret i det kirurgiska snittet
  • Styr nålen 3cm bort från det kirurgiska snittet och leder den utåt för att inte störa läkningen av det kirurgiska snittet och för att säkerställa att såret läker utan spänning.
  • Klipp av dräneringsröret några centimeter efter styrnålen
  • Fixa dräneringsröret och avlyssnar den lämpliga längden av dräneringsröret, som kan skäras i en sned vinkel för att underlätta observation under extubation
  • Stäng det kirurgiska snittskiktet med lager och välj ett lämpligt dräneringsbehållare för att ansluta till dräneringsröret.
  • Ta bort gasen från dräneringsbehållaren genom ventilationshålet, vrid locket på ventilationshålet och dra åt dräneringsröret till anslutning av dräneringskärlet.