Försiktig

Varning vid användning av dräneringskateter-Fujian Combo Medical Technology Co., Ltd

Felaktig klinisk operation kan öka risken för silikonerubberbromsning vid användning av katetern

 

Inga utklipp eller förändringar i hålstrukturen
Förbjuda användning av skarpa metallinstrument överdriven klämning eller dragning
Förbjuda användningen av skarpa föremål som sprutor för att genomborra eller stansa hål
Förbjuda användning av stygn suturer, punkteringar eller suturer