Przewodnik po zestawie drenażowym

  • Wybierz odpowiednią rurkę drenażową zgodnie z sytuacją chirurgiczną i umieść rurę podręczną i drenażową do nacięcia chirurgicznego
  • Poprowadź igły 3cm z dala od nacięcia chirurgicznego i prowadzić go na zewnątrz, aby nie zakłócać gojenia nacięcia chirurgicznego i zapewnić, że rana się leczy bez napięcia.
  • Odetnij rurkę drenażową kilka centymetrów po igle prowadzące
  • Zamocuj rurkę drenażową i przechwytują odpowiednią długość rurki drenażowej, która może być cięta pod kątem ukośnym, aby ułatwić obserwację podczas Extubation
  • Zamknij warstwę nacięcia chirurgicznego według warstwy i wybierz odpowiedni naczynie drenażowe, aby połączyć się z rurą drenażową.
  • Zdejmij gaz z naczynia drenażowego przez otwór wentylacyjny, przekręć nasadkę otworu wentylacyjnego i dokręć rurkę drenażową do podłączenia naczynia drenażowego.