Guide til dreneringssettet

  • Velg det aktuelle dreneringsrøret i henhold til kirurgisk situasjon og plasser styringsnålen og dreneringsrøret i det kirurgiske snittet
  • Guide nålen 3 cm fra det kirurgiske snittet og før det utover for ikke å forstyrre helbredelsen av det kirurgiske snittet og for å sikre at såret helbreder uten spenning.
  • Klipp av dreneringsrøret noen få centimeter etter retningsnålen
  • fikse dreneringsrøret og fange den riktige lengden på dreneringsrøret, som kan kuttes på en skrå vinkel for å lette observasjon under extubation
  • Lukk det kirurgiske snittlaget med lag og velg et egnet dreneringsfartøy for å koble til dreneringsrøret.
  • Fjern gassen fra dreneringsfartøyet gjennom ventilasjonshullet, vri hetten på ventilasjonshullet og stram dreneringsrøret til forbindelsen av dreneringsbeholderen.