opløsning

Efterkirurgi brug satser i forskellige afdelinger

ADVARSEL Ved brug af drænkateter

Sådan bruges Drainage Kits